Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτήσεων Συνεργατών και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δημιουργία Λογαριασμού Εκπαιδευτικού
Προσοχή! Δώστε ένα έγκυρο email γιατί θα απαιτηθεί επιβεβαιώση δημιουργίας του λογαριασμού μέσω email.
Όνομα Εκπαιδευτικού
Επώνυμο Εκπαιδευτικού
Αναγνωριστικό εισόδου (username)
Κωδικός Εκπαιδευτικού (password)
Κωδικός Εκπαιδευτικού (Επιβεβαίωση)
E-mail
Τηλέφωνο Οικίας
Τηλέφωνο Εργασίας
Κινητό Τηλέφωνο
Ημερομηνία Γέννησης
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
Α.Φ.Μ.
Πόλη
Οδός
Αριθμός
Ταχ. Κώδικας
Τρέχον Καθεστώς Απασχόλησης
Ασφαλιστικός Φορέας
v1.1/June-2017 - ©2008-2017 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας