Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτήσεων Συνεργατών και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτήσεων Συνεργατών και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας)
Καλώς Ήλθατε
Για την είσοδο στην εφαρμογή επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από το μενού επιλογών
Για την εγγραφή σας στο σύστημα για πρώτη φορά κάνετε κλικ εδώ.

Ανακοίνωση:
Οι υποψήφιοι συνεργάτες εκπαιδευτικοί ενημερώνονται αυτόματα για τη σειρά κατάταξής τους στην τρέχουσα προκήρυξη, όταν το τμήμα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα.
Επιλέξτε -> Συνεργάτες (Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας)
Επιλέξτε -> Αιτήσεις
Επιλέξτε -> Διαχείριση
Επιλέξτε -> Αποτελέσματα (για κάθε Γνωστικό Αντικείμενο που δηλώσατε)

Αρχειοθετημένα Αποτελεσμάτα
Εδώ υπάρχει ιστορικό δημοσιεύσεων, με όλους τους τελικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών, που ανακοίνωσαν τα τμήματα. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε πίνακες αρχειοθετημένων αποτελεσμάτων γίνονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Θεσσαλίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τελικής δημοσίευσης. Ενδεχόμενη αλλαγή στη σειρά κατάταξης (αρχειοθετημένων αποτελεσμάτων) πραγματοποιείται με κοινοποίηση στο τμήμα και τους υποψήφιους που επηρεάζει.
Επιλέξτε -> Συνεργάτες (Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας)
Επιλέξτε -> Αρχείο Αποτελεσμάτων
Επιλέξτε -> Λήψη Αποτελεσμάτων
Επιλέξτε την προκήρυξη του τμήματος που σας ενδιαφέρει

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!!!
Λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων της εφαρμογής, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε την σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Περίοδος Αιτήσεων!!!
Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για Επιστημονικούς-Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνονται από 29-06-2018 έως και 20-07-2018, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που έχουν αναρτηθεί στο επίσημο site του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

v1.1/June-2017 - ©2008-2017 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας